تمام مطالب دسته بندی: زمان سنجی
گزارش کارگاه بیا وقت بسازیم

گزارش کارگاه بیا وقت بسازیم

کارگاه مدیریت موفقِ زمان در روز پنج شنبه ۲۰ دی ۹۷ برگزار شده، هدف از برگزاری این کارگاه وارد شدن به سبک جدید از مدیریت زمان یا به نوعی استفاده بهینه از زمان با افزایش عملکرد بود. در کارگاه مدیریت موفقِ زمان، مدیریت زمان را یک عنوان عمومی معرفی کردیم که شامل چندین مهارت های پراکنده میباشد و در این کارگاه راجب چهار مبحث کلی زیر صحبت کردیم و هر بخش را شکافتیم تا به مطالبی برای کنترل بهتر زمان استفاده کنیم: تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه ریزی زمان سنجی پراکنده     تصمیم گیری در بخش تصمیم گیری راجب اهمیت تصمیم گیری برای یک موضوع برای مدیریت زمان صحبت کردیم و با داستان های روزمره درک کردیم که […]