تمام مطالب دسته بندی: گزارش کارگاه ها
گزارش کارگاه بیا وقت بسازیم

گزارش کارگاه بیا وقت بسازیم

کارگاه مدیریت موفقِ زمان در روز پنج شنبه ۲۰ دی ۹۷ برگزار شده، هدف از برگزاری این کارگاه وارد شدن به سبک جدید از مدیریت زمان یا به نوعی استفاده بهینه از زمان با افزایش عملکرد بود. در کارگاه مدیریت موفقِ زمان، مدیریت زمان را یک عنوان عمومی معرفی کردیم که شامل چندین مهارت های پراکنده میباشد و در این کارگاه راجب چهار مبحث کلی زیر صحبت کردیم و هر بخش را شکافتیم تا به مطالبی برای کنترل بهتر زمان استفاده کنیم: تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه ریزی زمان سنجی پراکنده     تصمیم گیری در بخش تصمیم گیری راجب اهمیت تصمیم گیری برای یک موضوع برای مدیریت زمان صحبت کردیم و با داستان های روزمره درک کردیم که […]

گزارش کارگاه از همین شنبه شروع کن!

گزارش کارگاه از همین شنبه شروع کن!

کارگاه از همین شنبه شروع کن یک کارگاه رایگان درباره اهمال کاری و روش های مقابله با اهمال کاری و تنبلی است که در روز پنج شنبه ۶ دی ۹۷ برگزار شد. در این کارگاه راجب موضوعات زیر صحبت شده: اهمال کاری چیست؟ چرا اهمال کاری می کنیم؟ نظریه مغزهای سه گانه و ارتباط آن با اهمال کاری تکنیک های رفع اهمال کاری روش های مقابله با اهمال کاری       نظریه مغزهای سه گانه‌ی پاول مکلین در ابتدا به علت اصلی اهمال کاری یعنی اصل لذت پرداختیم و سه قسمت مغز را طبق نظریه مغز های سه گانه THE Triune Brain یعنی مغز خزنده، مغز پستاندار و مغز منطقی توضیح دادیم تا کارکرد مغز را بهتر درک کنیم […]